WIBOR a LIBOR

WIBOR a LIBOR


Jeżeli masz kredyt hipoteczny, to z pewnością słyszałeś o stawkach WIBOR i LIBOR. Czym one są i kiedy mają zastosowanie dowiesz się z tego artykułu.

WIBOR – Warsaw Interbank Offered Rate

WIBOR to wysokość oprocentowania pożyczek w walucie polskiej na krajowym rynku międzybankowym. Na podstawie tego parametru polskie banki udzielają pożyczek innym bankom w Polsce. Jest to średnia arytmetyczna wysokości oprocentowania w największych polskich bankach w ujęciu rocznym, ale odrzucane są skrajne wartości. WIBOR jest ustalany każdego dnia na podstawie danych podawanych o godzinie 11 w dnii robocze.

-> Inaczej mówiąc, stawka WIBOR to wysokość oprocentowania pożyczek, po którym banki chcą udzielić pożyczek innym bankom. Na rynku międzybankowym pożyczki nie mogą być udzielne po niższej stawce niż stawka WIBOR.

Stawka WIBOR ma wpływ na kredyty hipoteczne. Jeżeli zawierałeś umowę kredytu hipotecznego, to wiesz, że oprocentowanie jest zmienne. W przypadku kredytów w złotówkach jednym z głównych czynników mających wpływ na wysokość oprocentowania jest właśnie WIBOR. Obok marży ustalanej już przez bank jest on składową oprocentowania.
-> Gdy WIBOR utrzymuje się na stałym poziomie, to rata kredytu nie zmienia się, gdy natomiast rośnie, rosą też raty kredytu. Nawet niewielki wzrost WIBOR może oznaczać znaczący wzrost raty kredytu hipotecznego. Jest to uzależnione od wysokości zaciągniętego zobowiązania.

Jeżeli chodzi o to, jak często bank może zmieniać stawkę WIBOR przy kredytach hipotecznych, to jest to uzależnione od tego, którą ze stawek WIBOR bank bierze pod uwagę przy podpisywaniu umowy kredytowej. Najczęściej jest to WIBOR 3M, czyli wskaźnik WIBOR aktualizowany co 3 miesiące.

LIBOR – London Interbank Offered Rate,

LIBOR to wysokość oprocentowania pożyczek w walutach CHF, USD, EUR, GBP i JPY na rynku bankowym. Inaczej mówiąc, jest to odpowiednik WIBOR dla wyżej wymienionych walut. Pozostałe cechy stawki LIBOR oraz zasady jego ustalania są analogiczne do stawki WIBOR.

W Polsce największą popularnością cieszył się LIBOR dla waluty CHF, gdyż około miliona polskich gospodarstw zawarło swoją umowę kredytową w oparciu o ten wskaźnik.

Dlaczego tak się stało?
Stawka LIBOR była dużo niższa niż stawka WIBOR (LIBOR ma obecnie wartość ujemną). Im niższy LIBOR, tym niższe oprocentowanie kredytu i niższa rata. Ponadto osoby, które zdecydowały się na wzięcie kredytu we franku szwajcarskim miały wyższą zdolność kredytową i mogły zaciągnać zobowiązanie o wyższej wartości. Oznaczało to, że mogły kupić większe mieszkanie albo atrakcyjniejszą nieruchomość. Czynniki te miały kluczowy wpływ na podjęcie decyzji o wzięciu kredytu walutowego.

Obecnie w Polsce wzięcie kredytu hipotecznego w walucie obcej jest praktycznie niemożliwe, dlatego stawka LIBOR nie jest wykorzystywana przy zawieraniu umów kredytowych.

Dodaj komentarz

Zamknij menu