Ryzyko kursowe w kontekście kredytów hipotecznych

Ryzyko kursowe w kontekście kredytów hipotecznych

Jeżeli posiadasz kredyt w walucie obcej, to nieodłączną cechą Twojego zobowiązania jest ryzyko kursowe, czyli wzrost lub spadek kursu waluty, w której wyrażone jest zobowiązanie. Negatywne konsekwencje związane z ryzykiem kursowym odczuli szczególnie dotkliwie kredytobiorcy frankowi.

Jakie następstwa może przynieść ryzyko kursowe dla osób posiadających kredyt hipoteczny w walucie obcej?

  • wzrost rat kredytu
  • wzrost wartości zobowiązania
    zadłużenie
  • przewyższające wartość nieruchomości

Tak jak już było wyżej wspomniane, najdotkliwiej skutki ryzyka walutowego odczuły osoby, które mają kredyty we franku szwajcarskim. Ryzyko kursowe ściśle powiązane z zadłużeniem we franku szwajcarskim, to jak się okazało z perspektywy lat, najbardziej problematyczny element umowy kredytowej.

Jak widzimy na powyższym wykresie, kurs CHF/PLN na przestrzeni lat prawie podwoił swoją wartość.

Dla kredytobiorców frankowych tak duży wzrost kursu franka szwajcarskiego sprawia, że wiele osób ma trudności z regulowaniem swoich zobowiązań. Dodatkowo na niekorzyść działa fakt, że wartość nieruchomości jest często niższa, niż pozostałe do spłaty zobowiązanie. W konsekwencji kredytobiorca nie może sprzedać swojego domu lub mieszkania bo jego wartość rynkowa nie pozwala na pokrycie zadłużenia w banku. Nawet takiego spałcanego od wielu lat.

Czy banki w sposób dostateczny poinformowały swoich klientów o mogącym wystąpić ryzyku kursowym? Z orzecznictwa unijnego jak i polskiego jasno wynika, że często obowiązek ten nie był spełniany właściwie, a przeciętny konsument nie zdawał sobie sprawy z ryzyka, jakie podejmuje podpisując umowę kredytu hipotecznego w walucie innej niż jego dochody.

Na podstawie przesłanej przez Ciebie umowy nasi specjaliści określą czy występują w niej klauzule niedozwolone. W przypadku kredytów indeksowanych i denominowanych nie ma wątpliwości, że warto podjąć kroki prawne w celu poprawy swojej sytuacji kredytowej.

Dodaj komentarz

Zamknij menu