Przełomowa uchwała Sądu Najwyższego

Przełomowa uchwała Sądu Najwyższego

Frankowicze od kilkunastu miesięcy odnoszą sukcesy w sądach, a teraz ich szanse na wygraną w sądach jeszcze wzrosły – Sąd Najwyższy wydał 16 lutego korzystną dla nich uchwałę. Dlaczego stanowi ona przełom w sprawach frankowych?

Sąd Najwyższy uznał, że w przypadku, gdy sąd wyda korzystny dla frankowicza, stwierdzający nieważność umowy kredytowej wyrok  zastosowanie we wzajemnych rozliczeniach znajdzie teoria dwóch kondykcji. Szerzej o tym zagadnieniu pisaliśmy we wpisie: Nieważność umowy kredytowej we frankach – teoria dwóch kondykcji czy teoria salda.

Zgodnie z tą teorią sądy traktują każde roszczenie odrębnie – osobno ewentualne roszczenia banku i żądania kredytobiorcy, który może wnosić o zwrot wszystkich wpłaconych świadczeń związanych z kredytem – czyli wszystkich zapłaconych rat, nawet jeśli kredyt nie został w całości spłacony. Jest to zdecydowanie bardziej korzystne dla frankowiczów niż zastosowanie przez sąd teorii salda, według której po stwierdzeniu nieważności umowy kredytu dokonuje się porównania wartości wzbogacenia każdej ze stron umowy, tj. banku oraz kredytobiorcy i wskazuje powstanie roszczenia tylko po tej stronie umowy, której wzbogacenie posiada wyższą wartość. Wysokość roszczenia w takim przypadku będzie stanowiła różnica pomiędzy kwotą większego wzbogacenia i kwotą mniejszego wzbogacenia. W sytuacji, gdy kredyt nie został przez kredytobiorców spłacony w całości, może okazać się, że żądanie zapłaty zostanie oddalone, a bank zacznie dochodzić części pozostałej do spłaty, dlatego w praktyce zastosowanie tej teorii może okazać się korzystniejsze dla banku.

Zespół naszych ekspertów szacuje, że liczba frankowiczów zainteresowanych skierowaniem sprawy do sądu po wydaniu tej uchwały zdecydowanie wzrośnie. Nie warto odkładać tej decyzji na później – Sąd Najwyższy już 25 marca 2021 roku rozstrzygnie kolejne problematyczne w sprawach frankowych kwestie, które budzą wiele kontrowersji, ponieważ dąży do ujednolicenia orzecznictwa i rozwiania dalszych wątpliwości. Spodziewamy się, że zapoczątkuje to kolejną falę pozwów.

Frankowiczu, nie zwlekaj, skontaktuj się z naszym zespołem już dziś i pozbądź się swojego kredytu we frankach!

Dodaj komentarz

Zamknij menu