Dnia 25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”).

W związku z tym, na każdym podmiocie, który przetwarza dane osobowe osób fizycznych, ciąży obowiązek udzielenia informacji, z poniższej Polityki Prywatności dowiesz się, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe oraz jakie przysługują się prawa.

Kto jest administratorem Pani/Pana danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Spółka Smart DF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu przy ul. Poznańskiej 62/95. NIP: 7812006261, REGON: 385535487, KRS: 0000828550 .

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych można się kontaktować z nami pod adresem e-mail: kontakt@cleverstep.pl lub nr telefonu: 507 757 005 .

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych ?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu przygotowania oferty (opinii prawnej) oraz ewentualnego zawarcia kontraktu (umowy zlecenia) pomiędzy Tobą a nami i podmiotami reprezentującymi nas, w tym wypełniania zobowiązań publicznoprawnych.

Podstawą prawną przetwarzania jest :

a) art. 6 ust. 1 lit. a RODO – dobrowolnie udzielona przez Ciebie zgoda

b) art. 6 ust. 1 pkt b i pkt f RODO – prawnie uzasadnione interesy administratora, którymi są nawiązywanie kontaktów gospodarczych, zaciąganie praw i zobowiązań wobec osób prawidłowo reprezentowanych oraz dbanie o interesy Spółki.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Dane będą przetwarzane w celu zapewnienia należytej obsługi prawnej pomiotom, które razem z nami pracują nad Twoją sprawą, w szczególności mogą być ujawnione kancelariom prawnym współpracującym z nami. Poniżej znajduje się aktualna lista kancelarii:

1. Kancelaria Adwokacka Kamil Wozowicz – Bolechowo Osiedle, ul. Wojska Polskiego 2, 62-005 Owińska, NIP: 8181689497, REGON: 366292275

Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane osobowe?

Jeżeli podpiszesz z nami umowę zlecenia Twoje dane będą przechowywane przez okres trwania tej umowy oraz wymagany przepisami prawa polskiego (w tym podatkowego i rachunkowego). Natomiast jeżeli nie dojdzie do podpisania umowy zlecenia, to dane będą przechowywane przez okres 3 lat licząc od momentu otrzymania kompletu dokumentów.

Jakie masz prawa?

Osoby, których dane są przetwarzane przez Spółkę, mają prawo:

 1. dostępu do swoich danych osobowych, tj. potwierdzenia, czy dane są przetwarzane; informacji, jakie są cele przetwarzania, kategorii przetwarzanych danych oraz odbiorców oraz informacji o prawach przysługujących wobec administratora;

 2. żądania niezwłocznego sprostowania, uzupełnienia danych;

 3. żądania usunięcia danych, jeżeli zachodzi jedna z okoliczności wymienionych w art. 17 RODO;

 4. ograniczenia przetwarzania; przenoszenia danych, które dostarczyły administratorowi;

 5. sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f RODO (m.in. na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania);

 6. wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody wyrażonej przez osobę, której dane dotyczą, ma ona prawo cofnąć tę zgodę w każdym czasie.

W jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe przetwarzane są w sposób automatyczny, również poprzez profilowanie, ze szczególnym uwzględnieniem poniższych zasad:

 1. Jednym ze sposobów przetwarzania danych, które wykorzystujemy jest profilowanie, czyli określanie profili preferencji osoby, której dane dotyczą i na podstawie tych danych dostosowywanie naszych usług i treści, jakie od nas możesz otrzymać.

 2. Proces podejmowania decyzji oparty na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych (w tym profilowanie) może być zastosowany wobec osoby, której dane dotyczą, tylko:

  • w celu zawarcia i wykonania umowy pomiędzy nami jako administratorem a tą osobą lub

  • gdy osoba ta wyraziła zgodę na takie przetwarzanie.

  W innych wypadkach profilowanie może odbywać się tylko wtedy, gdy podlega ingerencji człowieka.
  W każdym przypadku zautomatyzowane przetwarzanie musi być zgodne z prawem, a my jako administrator musimy zapewnić odpowiednie środki ochrony praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą.

 3. Osoba, której dane dotyczą może wnieść w dowolnym momencie sprzeciw wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego z uwzględnieniem profilowania. Po wniesieniu sprzeciwu nie będziemy przetwarzać Twoich danych w ten sposób.

 4. Wzór formularza, na którym możesz złożyć sprzeciw znajduje się na naszej stronie internetowej.

 

Gdzie mogę uzyskać informacje na temat moich danych osobowych i sposobach ich przetwarzania?

Wszelkie informacje na temat swoich danych osobowych oraz sposobów ich przetwarzania przez nas uzyskasz pod numerem telefonu: 507 757 005 lub pod adresem e-mail: kontakt@cleverstep.pl.

 

Zamknij menu