Jesteś posiadaczem Karty Dużej Rodziny? Przygotowaliśmy dla Ciebie specjalną zniżkę!

Jesteś posiadaczem Karty Dużej Rodziny? Przygotowaliśmy dla Ciebie specjalną zniżkę!

Karta Dużej Rodziny jest systemem zniżek i dodatkowych uprawnień oferowanych przez instytucje publiczne, a także firmy prywatne. Z korzystnych ofert cenowych mogą skorzystać wszyscy posiadacze Karty Dużej Rodziny. Jest ona bezpłatnie wydawana tym rodzicom (oraz małżonkom rodziców), którzy mieli lub mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci.

KDR wspiera budżety rodzin wielodzietnych oraz ułatwia dostęp do dóbr i usług, dlatego z dumą informujemy Państwa, że dla jej posiadaczy przygotowaliśmy 10% rabat na opłatę wstępną. 

Na podstawie przesłanej przez Ciebie umowy nasi specjaliści określą, jaki rodzaj kredytu został udzielony Tobie, oraz czy występują w niej klauzule niedozwolone. Jeśli tak, wówczas warto podjąć kroki prawne w celu poprawy swojej sytuacji kredytowej. Rabat 10% na opłatę wstępna naliczany jest po przesłaniu KDR.

Dodaj komentarz

Zamknij menu