Frankowicze znowu górą – kolejny wyrok  stwierdzający nieważność umowy kredytu

Frankowicze znowu górą – kolejny wyrok stwierdzający nieważność umowy kredytu

Przełomowy dla kredytobiorców „frankowych” wyrok Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej TSUE) z 3 października 2019 roku potwierdza, że frankowicze mają o co walczyć w zakresie zmiany warunków kredytowych. Istotne znaczenie ma tu bowiem związanie polskich sądów orzecznictwem TSUE w konkretnych sprawach.

Z takiej szansy skorzystało dwoje kredytobiorców frankowych. Obecnie wyrok Sądu Okręgowego jest jeszcze nieprawomocny, jednak w chwili uzyskania prawomocności lub utrzymania się wyroku w II instancji, umowa zawarta między kredytobiorcami a bankiem będzie nieważna.

Sprawa potoczyła się dość szybko – wyrok został wydany już na pierwszym posiedzeniu sądu, ze względu na brak konieczności przeprowadzania postępowania dowodowego, które w ocenie sądu było zbędne.

Powyższy wyrok TSUE stanowi przykład kolejnego orzeczenia, które może mieć fundamentalne znaczenie dla poprawy sytuacji kredytobiorców frankowych. W sądach krajowych aktualnie panuje korzystny dla frankowiczów trend na przychylne rozpatrywanie roszczeń,  a każdy kolejny pozytywny wyrok, dodatkowo wzmacnia ich pozycję procesową. 

Dodatkowo, mimo utrudnień spowodowanych pandemią koronawirusa, sądy cywilne od kilku tygodni orzekają planowo i bez opóźnień. Dlatego może być to najlepszy moment na podjęcie działań zmierzających do odfrankowienia kredytu, albo unieważnienia umowy kredytowej.

źródło: sygn. akt: XXV C 136/19

Dodaj komentarz

Zamknij menu