Frankowicze vs banki – opinia prof. Ewy Łętowskiej

Frankowicze vs banki – opinia prof. Ewy Łętowskiej

Zdecydowana większość ekspertów popiera interesy kredytobiorców frankowych, ale zdarzają się pojedyncze głosy mówiące o podziale negatywnych skutków klauzul abuzywnych pomiędzy stosujące je banki, a frankowiczów. Tekst stanowiący polemikę z przedstawicielem takiego stanowiska – dr. hab. Robertem Gwiazdowskim opublikowany został na stronie Rzecznika Praw Obywatelskich. Jego autorka – prof. Ewa Łętowska przedstawia w nim kilka niezwykle trafnych argumentów.

Przede wszystkim zwraca uwagę na wiążące polskie sądy orzecznictwo TSUE oraz prawo UE: Stanowisko jest jasne: zastosowałeś klauzule abuzywną – sąd musi ją uznać za bezskuteczną, co wynika z dyrektywy 93/13 i z czym musi być zgodna jej krajowa implementacja (u nas art. 3851 k.c. i nast.). Orzecznictwo TSUE (sądzę, że nie bez przyczyny p. Gwiazdowski ten aspekt sprawy kompletnie przemilcza) szczegółowo, kazuistycznie, w poszczególnych judykatach – odpowiedziach na pytania prejudycjalne, w odniesieniu do różnych sytuacji, krok po kroku – mówi czego nie wolno ustawodawstwom i sądom krajowym, w kwestii dalszego bytu umowy już bez klauzuli bezskutecznej.

W dalszej części wypowiedzi prof. Łętowska zauważa, że do tej pory banki korzystały z błędnej praktyki sądowej, która, cyt.: polegała na tym, że sądy wierzyły, że aksjologia obrotu gospodarczego wymaga od nich znalezienia narzędzia, które w „jakoś” podzieli między obie strony, ryzyko nieprzewidzianego (ani przez konsumenta, ani przez banki)wzrostu wartości waluty. I sądy to robiły. Tymczasem aksjologia obrotu gospodarczego praktykowana w zapleczu orzeczeń TSUE o kredytach frankowych to założenie podziału po prostu wyklucza.

Prof. Łętowska trafnie zauważa, że podmiot, który stwarza sytuację masowego korzystania z klauzul niedozwolonych w nadziei, że sądy tego nie zauważą – nie jest chroniony. Ku naszej satysfakcji stanowisko to w znakomitej większości podzielają sądy krajowe, wydając kolejne, korzystne dla frankowiczów wyroki.

Cały artykuł dostępny tu: Prof. Łętowska odpowiada Robertowi Gwiazdowskiemu w sprawie kredytów frankowych.

 

 

 

Dodaj komentarz

Zamknij menu