Czy Sąd Najwyższy pomoże frankowiczom?

Czy Sąd Najwyższy pomoże frankowiczom?

Jeszcze w tym tygodniu Izba Cywilna Sądu Najwyższego ma otrzymać pytania mające rozstrzygnąć kwestie sporne w sprawach frankowych.

Jak podaje „Rzeczpospolita” zdanie sędziów Sądu Najwyższego może stanowić przełom, ponieważ ponieważ nawet rozstrzygnięcia Trybunału Sprawiedliwości UE pozostawiły pewne wątpliwości.

Gazecie udało się ustalić, że pytania, które Pierwsza Prezes SN ma zadać Izbie Cywilnej, będą dotyczyły m.in. skutków prawnych stwierdzenia, że umowa kredytowa zawiera klauzule niedozwolone.

Rozstrzygniecie ma też dotyczyć wzajemnych rozliczeń między bankami a kredytobiorcami w przypadku stwierdzenia nieważności umowy.

„Stosowane są dwa rozbieżne podejścia: tzw. teoria salda, a więc zasądzanie tylko nadpłaty dla którejś ze stron, lub teoria tzw. dwóch kondykcji, czyli traktowanie roszczeń frankowicza i banku jako niezależnych. Że np. frankowicz wygrywa, nie oglądając się na roszczenia banku” – pisze „Rzeczpospolita”.

Dodaj komentarz

Zamknij menu