Czy Rzecznik Finansowy może pomóc rozwiązać spór z bankiem?

Czy Rzecznik Finansowy może pomóc rozwiązać spór z bankiem?

Działalność Rzecznika Finansowego ma swoje podstawy w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 roku o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1348) r. Rolą Rzecznika Finansowego jest reprezentacja klientów podmiotów rynku finansowego, w tym banków, w sytuacji nieuwzględnienia jego roszczeń w trybie reklamacyjnym.

Aby skorzystać z pomocy Rzecznika Finansowego należy złożyć wniosek. W zależności od Twojej aktualnej sytuacji i potrzeb, istnieją 3 rodzaje wniosków, jakie można złożyć. Zostały one opisane krótko poniżej.

Wniosek o przeprowadzenie interwencji

Pierwszym rodzajem wniosku, jaki można złożyć do Rzecznika Finansowego jest wniosek o przeprowadzenie interwencji. Jest on bezpłatny. Można go złożyć, w następujących okolicznościach:

  • jedynie po wyczerpaniu drogi reklamacyjnej przed podmiotem rynku finansowego
  • gdy podmiot rynku finansowego nie uwzględnił roszczeń klienta w postępowaniu reklamacyjnym
  • w sytuacji kiedy podmiot rynku finansowego nie udzielił w ustawowo określonym terminie odpowiedzi na złożoną przez klienta reklamację
  • kiedy podmiot rynku finansowego nie wykonał czynności wynikających z uwzględnienia reklamacji
  • gdy podmiot rynku finansowego nie dopełnił innych obowiązków wynikających z ustawy o rozpatrywaniu reklamacji


Wniosek o przeprowadzenie postępowania polubownego przy Rzeczniku Finansowym

Kolejny wniosek, z jakim można się zwrócić do Rzecznika Finansowego jest wniosek o przeprowadzenie postępowania polubownego przy Rzeczniku Finansowym. Celem postępowania polubownego jest zawarcie ugody klienta podmiotu rynku finansowego z podmiotem rynku finansowego. Niewątpliwą korzyścią takiego rozwiązania jest to, że złożenie wniosku o przeprowadzenie postępwania polubownego przerywa bieg przedawnienia.


Wniosek o tzw. istotny pogląd

Ostatni rodzaj wniosku, jaki możesz złożyć do Rzecznika Finansowego to wniosek o tzw. istotny pogląd- można go złożyć, gdy Twoja sprawa jest rozstrzygana przez sąd. Jest to opinia Rzecznika Finansowego mająca charakter pomocniczy. Oznacza to, że nie jest dla sądu wiążąca, ale sąd powinien się do niej ustosunkować w uzasadnieniu wyroku.

Jeżeli posiadasz kredyt hipoteczny, to niewątpliwie jesteś klientem podmiotu rynku finansowego i możesz podjąć próbę rozwiązania swojego sporu z bankiem właśnie przed Rzecznikem Finansowym. Jeżeli chcesz, aby sprawę Twojego kredytu frankowego wziął pod lupę Rzecznik Fiansowy, zgłoś się do nas. Nasz zespół może Ci w przygotowaniu stosownych wniosków i przejściu całej procedury.

Dodaj komentarz

Zamknij menu